Rūpniecības iekārtas

welding machine

metināšanas mašīna

frequency converter

frekvences pārveidotājs

power supply

enerģijas padeve

network switch

tīkla slēdzis

network base station

tīkla bāzes stacija

case heat dissipation

gadījuma siltuma izkliedēšana

Virtual money miner

Virtuāls naudas ieguvējs

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner